Rólunk

Az első magyar – Pest megyei Szadán megépült – passzívház minősítési tanúsítványának átadására a 2009 februárjában, a Passzívházak és Energiahatékony Épületek szakmai konferencián került sor Budapesten. Ezt követően, 2009 tavaszán az első hazai minősített passzívház megvalósításában közreműködő szakemberek és cégek megalakították a Passzívházépítők Országos Szövetségét (PAOSZ).

 

Az első magyar minősített passzívház Szadán épült meg Szekér László tervei alapján.

Az első magyar minősített passzívház Szadán épült meg 2009-ben, Szekér László DLA okl. építészmérnök, minősített passzívháztervező építészeti tervei alapján

 

Az összefogás alapját az energiatakarékosságot, az alacsonyabb környezetterhelést és egyben komfortosabb lakókörnyezetet is biztosító passzívház-rendszer hiteles megismertetése, illetve a gyorsan divatossá váló passzívház fogalom iránti bizalom fenntartása jelentette.

A 2009-ben megalakult Passzívházépítők Országos Szövetsége (PAOSZ) a jogszabályváltozás következtében kötelezően előírt névmódosítását követően Passzívház Magyarország Egyesület néven működik a továbbiakban. A Passzívház Magyarország Egyesület hivatalos rövidítése PHM (Passzívház Magyarország). Angol elnevezése Passive House Hungary Association (angol rövidítés PHHu).

Az egyesület a Nemzetközi Passzívház Szövetség (International Passive House Association, rövidítve iPHA) magyar tagja. Célja a környezettudatos, fenntartható tudományos megoldások és technológiai ismeretek terjesztése, és ezáltal a környezetvédelem elősegítése. Célja továbbá a passzívházas építkezés meghonosítása Magyarországon a már meglevő eredmények és megoldások terjesztése, új környezetbarát megoldások kifejlesztése, a környezettudatosság iránti társadalmi felelősség ösztönzése.

Oktatási, képzési, kutatási és fejlesztési programok szervezésével elősegíti a környezettudatos technikák fejlődését. Mindezek érdekében együttműködés kialakítására törekszik más hasonló tevékenységet végző szakmai, érdekképviseleti, társadalmi és kormányzati szervekkel.

Az egyesület célja a darmstadti Passzívház Intézet (PhI) követelményrendszerének megfelelő épületek hazai meghonosítása, tagjaival szemben támasztott magas szintű szakmai és etikai elvárással, a PhI által megkövetelt kiemelkedő minőségi színvonal garantálásával képes hatékonyan hozzájárulni egy új szemléletmódban gyökerező, új építési kultúra megalapozásához.

 

A Passzívház Magyarország Egyesület védjegyként kíván szolgálni otthonaink kivitelezési minőségét, értékállóságát illetően. Tevékenységével hatékonyan elősegíti – környezetünk védelme mellett – a magasabb szintű lakáskomfort megvalósíthatóságát, az építtetőknek az energiaárakkal szembeni biztonságát is. Mindennek létező garanciáit és referenciáit képviselik a tagok által már eddig megépített PhI-tanusítással minősített passzívházak és a bennük élő, elégedett lakók is.

Passzívház Magyarország Egyesület